Dni Dôvery

„Každý človek je stvorený pre radosť a poslaním radosti nie je, aby si ju človek ponechal sám pre seba, ale aby sa s ňou delil. Radosť, ktorá pramení v Božej láske, radosť, ktorá nikdy nesklame, je skrytou hybnou silou angažovania sa v prospech druhých, táto radosť nikdy nezoslabne.“ – brat Alois z Taizé

Pozývame Vás na stretnutie s mottom „Nevyčerpateľná radosť“. Zdieľať ju budeme spoločne s mladými ľuďmi zo Slovenska a Čiech ako aj našimi hosťami – bratmi z komunity Taizé. Stretneme sa
23. – 25. novembra 2018 v Pezinku
malebnom mestečku na úpätí Malých Karpát. Tu sa s otvoreným srdcom pokúsime vytvoriť jednotu a objaviť Nevyčerpateľnú radosť.

Čo ma čaká?

Od piatku do nedele sa účastníci zapoja do spoločných modlitieb so spevmi z Taizé, načúvaniu Božiemu slovu a modlitbou v tichu. Rovnako ako v Taizé budú na programe biblické úvody brata z Taizé, rozhovory v malých skupinkách, workshopy, návštevy, diskusie na rôzne témy a spoločné jedlo. Pútnici budú podľa možností ubytovaní v rodinách. Nech nás táto zastávka Púte dôvery na zemi povzbudzuje, aby sme sa stali tvorcami pokoja, nositeľmi zmierenia v Cirkvi a dôvery na zemi angažovaním sa vo svojej štvrti, meste, farnosti, so všetkými generáciami, od detí až po starých ľudí.

Čo to vlastne je

Taize

O Taizé

„…Spoločenstvu so živým Bohom nič tak neprospieva ako spoločná meditatívna modlitba s jej vrcholom – piesňou, ktorá sa predlžuje a pokračuje v tichu srdca, keď sa ocitáme sami. Keď prostredníctvom jednoduchej krásy symbolov vnímame Božie tajomstvo, keď ho nedusí nadmiera slov, vtedy nás spoločná modlitba, vzdialená monotónnosti a nude, otvára pre radosť z neba na zemi…“

Brat Roger z Taizé

Čítaj ďalej

Stretnutia

O stretnutiach

Do Taizé prichádza každoročne mnoho mladých, ako ich však možno povzbudiť k modlitbe a práci s druhými v miestach, kde žijú? Hlavnou myšlienkou púte dôvery je túžba zveriť tento zámer každému tak, aby sa vydal k napredovaniu na vlastnej ceste, pretože existuje, len ak kráčame.

Čítaj ďalej

ĎAKUJEME!

Ďakujeme všetkým účastníkom, dobrovoľníkom, podporovateľom a hostiteľským rodinám. Dni dôvery sú za nami :-)

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Náš telefón a email:

+421911312760 (Klára)
Číslo účtu: SK4011000000002619181465