Príchod o deň skôr

  • Ak chcete pomôcť s rôznymi úlohami (napríklad privítanie účastníkov, spievane alebo hranie na nástroj počas spoločných modlitieb, organizovanie distribúcie jedla, umývanie, príprava miest na modlitbu),  príchod je vo štvrtok 22. novembra alebo Piatok 23. ráno.
  • Účastnícky poplatok je rovnaký ako pre tých čo prídu priamo na stretnutie.
  • V registračnom hárku vyplňte jednu z možností „Pomoc“ na spodku strany: 1. privítanie a informácie, 2. hudobný tím, 3. práca spojená s distribúciou jedla, umývanie a príprava miest na modlitbu, a podobne.