Fotografie zo stretnutia budeme postupne pridávať.