Dôležitá časť púte dôvery je zážitok privítania a pohostinnosti. Kvôli organizácii dní dôvery v Pezinku potrebujeme nájsť dostatok rodín, ktoré by radi ubytovali mladých ľudí na 2 noci. Všetko, čo títo mladí potrebujú, sú 2m štvorcové. Práve cez jednoduchosť môžu tieto stretnutia zanechať hlboké dojmy a toto gesto prijatia mladých pútnikov ich hosťujúcimi rodinami je často tá najsilnejšia skúsenosť z celého stretnutia.

Hostiteľské rodiny by mali ponúknuť miesto na spanie ( a veľmi pravdepodobne aj nedeľný obed). Pútnici si môžu priniesť svoje spacáky a karimatky, ak je to potrebné. Pre účastníkov, ktorí nemôžu spať na zemi, sa pokúsime nájsť rodiny, ktoré im vedia ponúknuť posteľ. Ak môžete ponúknuť posteľ pre jedného alebo viacerých účastníkov, prosím vyplňte to v registračnom hárku.

Registrácia hostiteľských rodín

Svedectvá ľudí zo stretnutia v Ostrihome 2006:

„Keď som prišla, poslali ma do rodiny, kde som mala nocovať“, hovorí Orsi z juhu Maďarska, „isteže, bola som znepokojená z toho, že mám s dvoma dievčatami, ktoré nepoznám, zostať v rodine, ktorú nepoznala ani jedna z nás. Veľmi jasne som cítila, že je veľmi nezvyčajné dôverovať takýmto spôsobom. Bolo to nezvyčajné pre mňa samú, ale aj pre rodinu, ktorá nám otvorila dvere.“

Mária zo západného Slovenska hovorila: „Prekvapením mi bolo ubytovanie u jednej staršej vdovy vo veľmi biednom dome na okraji mesta. Mala iba kuchyňu, ktorá jej zároveň slúžila ako spálňa a jednu izbu s prichystanými perinami pre 5 hostí, ktorých chcela prijať. Akoby som sa ocitla v nejakej vzdialenej krajine, či dávnej dobe… Taká veľká chudoba -prežiarená toľkou dobrotou jej srdca!“