Zaškrtnutím políčka pri registrácii alebo prihlasením sa na odoberanie noviniek, vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 1 rok odo dňa udelenia súhlasu za účelom registrácie a informovania o priebehu stetnutia Dni Dôvery v Pezinku.

Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZoOU), najmä:

  • poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné,
  • svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti
  • právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 ZoOU,
  • právo na opravu alebo odstránenie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • právo na odstránenie osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • právo na odstránenie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.