1-denný program 24.11

Tí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť 1-denného programu, sú pozvaní prísť ráno v sobotu medzi 9:00-9:45 na registráciu (registrácia v jedálni Kapucínskeho kláštora ), kde dostanú podrobný program dňa a informácie o poplatku za stravu.

3-denný program 23.-25. 11

Piatok

12:00-19:00 Príchod/privítanie/ubytovanie  (registrácia v jedálni Kapucínskeho kláštora )

20:00 Modlitba s modlitbou okolo kríža   (Kapucínsky kostol )

Sobota 

6:00 sv.omša, pre tých, ktorí chcú  (Kapucínsky kostol )

8:30 Ranná modlitba  (Kapucínsky kostol )

9:00 Registrácia/príchod/privítanie účastníkov 1-dňového programu  (Fara )

9:15 Spoločné raňajky  (jedáleň kláštor Kapucínov )

10:00 Biblický úvod a diskusia v malých skupinách (Kapucínsky kostol )

12:30 Obed s vysvetlivkami k poobedným workshopom  (jedáleň kláštor Kapucínov )

14:30 Modlitba  (Kapucínsky kostol )

15:30 Workshopy, diskusie, návšteva miest nádeje v meste (miesto konania podľa programu)

17:45 Čaj, zdieľanie, svedectvá, diskusia s bratmi z Taizé  (Malá sála KC, čaj z bočného vchodu )

19:30 Večera  (jedáleň kláštor Kapucínov )

20:30 Modlitba so slávnosťou svetla  (Kapucínsky kostol )

Nedeľa

8:00 Raňajky  (v rodinách)

Každý sa pridá na slávenie do jednej z miestnych farností 

9:00 Evanjelická bohoslužba  (Evanjelický kostol )

10:00 Katolícka sv. omša v Kapucínskom kostole  (Kapucínsky kostol )

11:00 Rozlúčenie sa s účastníkmi a bratmi z Taizé pred odchodom (jedáleň kláštor Kapucínov )

12:00 Obed v rodinách  

13:00 Odchod