1-denný program 24.11

Tí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť 1-denného programu, sú pozvaní prísť ráno v sobotu medzi 9:00-9:45 na registráciu (Fara), kde dostanú podrobný program dňa a informácie o poplatku za stravu.

3-denný program 23.-25. 11

Piatok

12:00-19:00 Príchod/privítanie/ubytovanie (registrácia v jedálni Kapucínskeho kláštora)

20:00 Modlitba s modlitbou okolo kríža (Kapucínsky kostol)

Sobota

7:30 sv.omša, pre tých, ktorí chcú (Kapucínsky kostol)

8:30 Ranná modlitba (Kapucínsky kostol)

9:00 Registrácia/príchod/privítanie účastníkov 1-dňového programu (Fara)

9:15 Spoločné raňajky (jedáleň kláštor Kapucínov)

10:00 Biblický úvod a diskusia v malých skupinách (Kapucínsky kostol)

12:30 Obed s vysvetlivkami k poobedným workshopom (jedáleň kláštor Kapucínov)

14:30 Modlitba (Kapucínsky kostol)

15:30 Workshopy, diskusie, návšteva miest nádeje v meste (miesto konania podľa programu)

17:45 Čaj, zdieľanie, svedectvá, oznamy (Malá sála KC, čaj z bočného vchodu)

19:30 Večera (jedáleň kláštor Kapucínov)

20:30 Modlitba so slávnosťou svetla (Kapucínsky kostol)

Nedeľa

8:00 Raňajky (v rodinách)

Každý sa pridá na slávenie do jednej z miestnych farností

9:00 Evanjelická bohoslužba (Evanjelický kostol)

10:00 Katolícka sv. omša v Kapucínskom kostole (Kapucínsky kostol)

12:00 Obed v rodinách 

13:00 Odchod